L’Île de Tulipatan

L’Île de Tulipatan

Op 17 en 18 februari 2017 voerde Carmina Ludicra drie keer L’Île de Tulipatan op in de Lindenberg. In deze eenakter van Jacques Offenbach lijkt de liefde tussen de kinderen van de koning en de hofmaarschalk onmogelijk wanneer geheimen worden onthuld.