Privacyverklaring

NSK Carmina Ludicra, gevestigd aan Heyendaalseweg 141, 6525 AJ te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

NSK Carmina Ludicra

Kvk: 58335447

Heyendaalseweg 141

6525 AJ Nijmegen

De contactpersoon voor deze gegevensbescherming is Marit Meulendijk, secretaris NSK Carmina Ludicra. Zij is bereikbaar via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden door NSK Carmina Ludicra verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor -en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Studentnummer
 • Zangervaring en stemsoort

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

NSK Carmina Ludicra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw voor -en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact op te nemen over het lidmaatschap en eventuele verlenging of opzegging hiervan, uitnodigingen voor ALV’s en het verstrekken van informatie over activiteiten van NSK Carmina Ludicra (eventueel in samenwerking met andere organisaties).
 • Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om wekelijks een week mail te sturen. 
 • Uw naam en studentnummer wordt gebruikt om bij te houden hoeveel studenten in het koor zitten in verband met het recht op subsidie vanuit Cultuur op de Campus. 
 • Uw zangervaring en stemsoort wordt gebruikt om bij te houden wat het niveau en de verhoudingen binnen het koor zijn.
 • Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om u te bereiken indien dit op een andere manier niet mogelijk is. 
 • Uw geboortedatum en adresgegevens worden gebruikt om u te bereiken voor het sturen van een verjaardagskaart. 

Overigen

 • Uw naam en foto en filmmateriaal, gemaakt tijdens een repetitie of activiteit georganiseerd door NSK Carmina Ludicra tijdens uw lidmaatschap, kan worden gedeeld op onze website en sociale media en uw naam en foto wordt in het programmaboekje aan het eind van het project geplaatst.
 • Uw naam (bij aanwezigheid) en eventuele machtiging wordt verwerkt in de notulen van de ALV. 
 • Indien u in een commissie bij NSK Carmina Ludicra zit, wordt dit geregistreerd. 
 • Indien er voor een activiteit meer persoonsgegevens nodig zijn, worden deze geregistreerd en binnen twee weken na de activiteit verwijderd. Mocht het zijn het delen van de gegevens wordt geweigerd, dan is deelname aan de activiteit niet mogelijk. 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

NSK Carmina Ludicra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van NSK Carmina Ludicra. Lidmaatschap kan geannuleerd worden door het versturen van een brief of een e-mail naar het bestuur van NSK Carmina Ludicra. Bij uitschrijving vragen wij u om toestemming om uw naam en e-mailadres te mogen bewaren voor eventueel contact voor reünies en dergelijke tot de betrokkene anders aangeeft. 

Delen van persoonsgegevens aan derden

NSK Carmina Ludicra verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor NSK Carmina Ludicra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, binnen 20 werkdagen.

Beveiligen persoonsgegevens

NSK Carmina Ludicra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. Via dit e-mailadres is ook ons beveiligingsbeleid op te vragen.

Logo_transparant_white_512_512

Ludieke operettes in een modern jasje