Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van Carmina Ludicra 2019/2020 bestaat uit (v.l.n.r.):

Joep Bastings – Algemeen bestuurslid

Michèle Maas – Penningmeester

Veerle Driessen – Voorzitter

Jeske Roozen – Secretaris

Fleur Kremer – PR-functionaris