Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van Carmina Ludicra 2018/2019 bestaat uit (v.l.n.r.):

Jelmer Wedholm – Algemeen bestuurslid

Femke Bruggeman – Secretaris

Daniël de Bie – Voorzitter

Wout Hermens – Penningmeester

Joep Bastings – PR-functionaris